Ako zoškrabať údaje z webových stránok pomocou Python & BeautifulSoup? - Semaltova odpoveď

Nástroj na šrotovanie webových stránok extrahuje údaje a prezentuje ich v jedinečnom formáte, aby pomohol webovým vyhľadávačom prísť s výsledkami, ktoré potrebujú. Má mnoho aplikácií na finančnom trhu, ale môže sa použiť aj v iných situáciách. Napríklad, manažéri ho používajú na porovnávanie cien rôznych produktov.

Web Scraping s Pythonom

Python je efektívny programovací jazyk s vynikajúcou syntaxou a čitateľným kódom. Hodí sa aj začiatočníkom, pretože má množstvo možností. Okrem toho používa Python jedinečnú knižnicu s názvom Beautiful Soup. Webové stránky sú písané pomocou HTML, vďaka čomu je webová stránka štruktúrovaným dokumentom. Používatelia si však musia uvedomiť, že rôzne webové stránky neposkytujú vždy svoj obsah v pohodlných formátoch. V dôsledku toho sa javí zoškrabovanie webu ako účinná a užitočná možnosť. V skutočnosti poskytuje používateľom šancu robiť rôzne veci, ktoré zvykli robiť s programom Microsoft Word.

LXML a žiadosť

LXML je obrovská knižnica, ktorú je možné rýchlo a jednoducho analyzovať dokumenty HTML a XML. Knižnica LXML v skutočnosti poskytuje webovým vyhľadávačom príležitosť vytvárať stromové štruktúry, ktoré sa dajú veľmi ľahko pochopiť pomocou XPath. Presnejšie povedané, XPath obsahuje všetky užitočné informácie. Napríklad, ak chcú používatelia iba extrahovať názvy určitých stránok, musia najskôr zistiť, v ktorom prvku HTML sa nachádza.

Vytváranie kódov

Začiatočníkom môže byť ťažké písať kódy. V programovacích jazykoch musia používatelia písať aj tie najzákladnejšie funkcie. Pre pokročilejšie úlohy musia mať weboví vyhľadávače svoje vlastné dátové štruktúry. Python im však môže byť skutočne veľkou pomocou, pretože pri jeho používaní nemusia definovať štruktúru údajov, pretože táto platforma ponúka svojim používateľom jedinečné nástroje na vykonávanie ich úloh.

Aby bolo možné zoškrabať celú webovú stránku, musia ju stiahnuť pomocou knižnice požiadaviek Python. Výsledkom je, že knižnica požiadaviek stiahne obsah HTML z určitých stránok. Vyhľadávače webu si jednoducho musia pamätať, že existujú rôzne druhy žiadostí.

Pravidlá zoškrabovania Pythonu

Pred zoškrabaním webových stránok si používatelia musia prečítať svoje stránky Zmluvných podmienok, aby sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek právnym problémom. Napríklad nie je dobré požadovať údaje príliš agresívne. Musia sa ubezpečiť, že ich program funguje ako ľudská bytosť. Jedna požiadavka na jednu webovú stránku za sekundu je skvelá voľba.

Pri návšteve rôznych stránok musia hľadači webových stránok sledovať rozloženie, pretože sa čas od času menia. Preto musia znova navštíviť tú istú stránku a podľa potreby prepísať svoje kódy.

Nájdenie a odstránenie údajov z internetu môže byť náročná úloha a Python môže tento proces urobiť tak jednoduchým, ako by mohol byť.